Červenec 2016

Invazní druhy

30. července 2016 v 23:00 Politika
Máme zde nové nařízení EU, tentokrát o invazních druzích rostlin a živočichů.

Definice invazních druhů:
Invazní druh (nebo též invazivní) je druh na daném území nepůvodní, který se zde nekontrolovaně šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní druhy, které mají podobnou funkci v přírodě jako on. U obzvlášť nebezpečných invazí může dojít k tomu, že se daný druh začne šířit natolik nekontrolovaně, že rozvrací celé ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým škodám a potlačení či likvidaci mnoha původních druhů, ne jen těch s podobnou nikou. Některé invaze mohou skončit až vyhynutím většího množství původních druhů.
Zdroj: Wikipedia

Těchto invazních druhů je prý vyjmenováno v nařízení čtyřicet. Má se údajně týkat například nosálů nebo nutrií. Evropské zásady jsou následující:
-Chov těchto zvířat, nebo pěstovaní těchto rostlin jsou od letošního srpna zakázány.
-Chovy které už existují, si jedince těchto druhů mohou ponechat na dožití. Nesmí je ale nadále rozmnožovat, předávat je do jiných chovů nebo s nimi dokonce obchodovat.
-Jedinci z těchto chovů se nesmí vypouštět mimo tyto chovy do volné přírody.
-Vyjmenované druhy zvířat a rostlin se nesmí dovážet na území EU. Pokud bude zjištěn dovoz pohraničními nebo celními orgány, budou se vracet do země původu nebo pokud to nebude možné, budou usmrceny nebo zničeny.
-Jedinci těchto vyjmenovaných druhů, kteří proniknou do volné přírody, budou usmrceni nebo zlikvidováni.

Proboha, co je takové nařízení za zrůdnost? Vždyť ty ubohé rostlinky a nešťastná zvířátka přece také chtějí nekde žít a u nás je přece pro ně místa k životu víc než dost! A my jim místo toho upíráme elementární právo na život! Vždyť to jsou vlastně uprchlíci, na které by se také měly vztahovat ženevské konvence! Vždyť tohle je přece případ pro všechny ochránce lidských práv, aby své snažení kromě lidí rozšířili i na zvířátka a kytičky! Vždyť to jsou také živí tvorové kteří si zasluží naši pomoc, péči, ochranu a lásku!!!!!!


P.S. Podle posledních nepotvrzených zpráv se seznam nepůvodních invazních druhů rozšířil ze čtyřiceti na čtyřicet dva. Evropská komise do něj zařadila na poslední chvíli další dva druhy:
-Muslima Radikálního arabského (muslimacus multiterorus arabicus)
-Muslima Radikálního afrického (muslimacus multiterorus africanus)
A tak to potom jo :-)

Letní polní den

26. července 2016 v 21:30 Rádio
Jednou z tradičních "cébéčkářských" akcí je Letní polní den. Je to vlastně špatný název, správně by se měl jmenovat "letní polní noc". Protože se tradičně koná na konci července, díky známým vlastnostem CB pásma ani nic jiného nezbývá. Závod je rozdělen na dvě části, první od 19:00 do 23:00 SELČ v sobotu, druhá od 01:00 do 05:00 v neděli. Pokud by někoho zajímaly podrobnosti, propozice jsou zde:
http://www.cbdx.cz/clanek2767-propozice-souteze-letni-polni-den-2016.htm

Já ale nejsem zrovna milovník závodů, zajímavá se mi zdála právě ta dvouhodinová noční pauza. Očekával jsem, že v ní se soutěžní stanice budou věnovat běžnému portejblovému provozu. Okolo desáté večer jsem se proto vydal k vrbické rozhledně. Pro portejblový provoz jsem dříve používal klasický čtvrtvlnný prut z vojenských trubiček a protiváhy rozhozené po karosérii. Letos trochu experimentuji - nyní je na střešním nosiči patní držák z vojenské tankové antény a čtyřmetrový prut.


Tento obrázek je z jarních Holic, v sobotu už samozřejmě byla tma. Anténa je vyladěna anténním tunerem z radiostanice R109 na největší anténní proud a zároveň dobrý ČSV.


Přímé porovnání účinnosti je trochu obtížné a zatím jsem ho nedělal. V každém případě jsem toho názoru, že nejlepší anténa je ta, která je rychle postavená, ještě rychleji sbalená a neušpiní se při tom ruce. A to vojenská anténa bezvýhradně splní. Zprovoznění stanice už je potom dílem okamžiku.


Trochu problém mi vyrobila inovace osvětlení. Zkusil jsem totiž dvanáctivoltovou "spotovku" z LED diod. Po zapnutí jsem ale zjistil, že na stanici je šumový rušivý signál s intenzitou kolísající podle kanálu od 3 do 6S. A to na vysílání z kopce moc dobré není. Prvotní obava že na rozhledně namontovali cosi rušivého byla vzápětí vystřídána zjištěním, že na vině je právě ten ledkový reflektůrek. A tak jsem po zbytek času svítil stropní čtecí lampičkou auta.

Zpět k samotnému vysílání. Můj předpoklad o portejblových "žních" se bohužel nepotvrdil. Soutěžních stanic bylo na pásmu do poslední chvíle plno, ale protože do závodu platí jen spojení mezi soutěžními stanicemi, nemělo smysl se mezi ně míchat. S úderem jedenácté se éter bohužel vyprázdnil. Zkraje jsem to očekával, po první čtyřhodinovce se všichni vydali občerstvit a ulevit. Ale ani okolo půlnoci se žádný velký provoz nekonal. Nakonec se tak vše změnilo na pokec se známými "portejblisty" až téměř do jedné hodiny ráno.