Září 2013

Rádio Dechovka

15. září 2013 v 22:49 Rádio

Rádio Dechovka

Letos se dosud skomírající střední vlny dočkaly malého oživení. Dosud zde stanice jen ubývaly a mizely, ale nyní se objevila nová středovlnná stanice - rádio Dechovka. Dechovka sice není zrovna moje oblíbená muzika a občas říkám, že až se mi dechovka začne líbit, bude to asi se mnou špatný. Ale z technického pohledu je to zajímavá zkušenost. Dnes jsme zvyklí na silné středovlnné "bouráky" typu Liblic a Topolné s výkony blížící se 1MW. I "regionální" vysílače na SV u nás mají výkony v desítkách kW. Bývalé lokální a městské vysílače k výkony v jednotkách kilowattů byly zrušeny v devadesátých letech. A tak spuštění slabého vysílače na poměrně prázdném kmitočtu bylo vítanou příležitostí k vyzkoušení poslechu jaký důvěrně znali naši pradědové v začátcích rozhlasu.
Rádio Dechovka dosud vysílalo pouze na internetu a postupně také prostřednictvím regionálního DVBT multiplexu ve středních Čechách. Stavba nového středovlnného vysílače byla jako blesk z čistého nebe, pro mnohé až neuvěřitelná. Dosud se střední vlny obecně považovaly za skomírající a neperspektivní pásmo, mnozí starší si ještě vzpomenou na Rádio Echo - pokus o středovlnné dopravní vysílání, které po necelém roce skončilo.
Budování vysílače a přípravy k vysílání tak byly spojeny s mnoha fámami, neověřenými zprávami a nedůvěrou k výsledku. Nicméně stanice dostala platnou licenci a v dubnu 2013 bylo spuštěno pokusné vysílání. To bylo v podobě skutečně pokusné, údajně s malým 100W vysílačem a provizorní anténou na továrním komínu, v podobě invertovaného "V". Vysílač byl umístěn údajně poblíž Neratovic, v obci Předboj.
Stanice byla u mě doma přes den téměř neslyšitelná, na kmitočtu nosné byl v CW módu slyšet zázněj, v AM jen nepatrné náznaky modulace v šumu a základním rušení. Po setmění ale přišla změna, Dechovka byla slyšitelná v průměru za R4 s nepravidelnými úniky. Stanice také zaznamenávala poměrně dobré reporty z celého Česka i z okolních zemí. To znamenalo jediné - provizorní drátová anténa měla velkou prostorovou složku a velmi slabou přízemní, rozhodující pro dobrý denní příjem.
Koncem června jsem měl cestu do Milovic, bývalého vojenského prostoru u Nymburka. Vzal jsem si také přenosné rádio VEF206. Počítal jsem i s podrobnějším průzkumem vysílací lokality, ale k tomu nakonec z několika důvodů nedošlo. Přímo v Milovicích, vzdálených cca 20km od vysílače ale bylo R. Dechovka naprosto neslyšitelné. Ale musím říct, že v daném místě byl poměrně špatný příjem tak nějak obecně, skoro bych řekl že Milovice jsou rádiově docela hluché.
Při zpáteční cestě jsem zkusil poslech ještě několikrát. Je docela problém nalézt místo, které je vzdálené od VN sítí, obcí, dostupné autem a pokud možno stranou frekventovaných míst. Jedno takové jsem nalezl poblíž Kostomlat - zde Dechovka hrála na feritovku asi R3, s provizorní drátovkou ještě o něco lépe. Potom jsem zkusil příjem v Poděbradech - nejdřív na jejich západním okraji poblíž řeky, kde bylo téměř stejně hlucho jako v Milovicích. O něco lepší příjem byl poblíž zrušeného poděbradského vysílače. Nejlepší příjem byl kupodivu ještě trochu východněji, nad obcí Vlkov pod Oškobrhem. Zde na feritovku hrála Dechovka za R3, s kusem drátu nataženým přes stromy i v poslouchatelné kvalitě.
Koncem léta R. Dechovka naskočilo v dobré kvalitě i ve dne - byl spuštěn nový vysílač do definitivního anténního stožáru, v obci Líbeznice u Prahy. Je to údajně 40m vysoký vertikál, v profesionálním provedení. Prozatím prý s malým výkonem 1kW, později má být zvýšen na definitivních 10kW. Při prvním poslechu v srpnu jsem předpokládal, stejně jako mnoho dalších, že stanice vysílá daleko vyšším výkonem - síla signálu byla jen o trochu menší než 20kW Country Rádio ze Zbraslavi! Později bylo ověřeno, že výkon je skutečně 1kW. Dosah stanice je potom velmi dobrý, pokrývá velkou část Čech signálem, který po zvýšení na definitivních 10kW v nezarušeném prostředí postačí s citlivým rádiem pro vestavěnou feritovou anténu. Doma mi to na zahradě hraje přes den na feritku s trochou šumu.
R. Dechovka má ale vyšší ambice - jeho licence je celoplošná, takže postupně mají prý přibývat vysílače v dalších velkých městech. V září 2013 byl spuštěn provizorní vysílač v Brně - opět slabý budič a provizorní drátová anténa.
Jaká je budoucnost? Uvidíme. Mnozí ještě pamatují velký rozjezd a po pár měsících finanční krach středovlnné sítě soukromého rádia Echo v půlce devadesátých let. I když dechárnu neposlouchám, mnozí ho určitě uvítají, je to oživení českého éteru a nezbývá než popřát R. Dechovka úspěch.